• 12 issues for  $11.99 US
    ( $1.00 US per issue)

Stuff Vietnam

Tạp chí công nghệ và gadget tiêu chuẩn quốc tế

Stuff Vietnam là một trong những tạp chí đầu tiên mua bản quyền thương hiệu quốc tế ở Việt Nam. Với nội dung đóng góp toàn cầu từ các nhà báo danh tiếng, cộng thêm hiểu biết và cái nhìn thấu đáo về thị trường trong nước, Stuff Vietnam đã trở thành ấn phẩm công nghệ phát triển mạnh nhất, giới thiệu các sản phẩm và đồ chơi công nghệ tiên tiến và mới nhất, cùng vớ các chương trình thẩm định, đánh giá và tư vấn sản phẩm một cách độc lập và uy tín. Stuff Vietnam chính là cuốn tạp chí phải xem của lớp đàn ông trẻ, năng động, những người không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì mới lạ trên thị trường thế giới

View back issues
language: Vietnamese
country : Viet Nam
Publisher: LE MEDIA JSC
Available on:
Read magazines anywhere.
Read articles every day.
Online, offline and on all your devices.
To see magazines done correctly look at Zinio
-Huffington Post