• 10 issues for  $25.06 US
    ( $2.51 US per issue)

F - Forsvarets forum

Norges største magasin om Forsvaret holder deg oppdatert om hva som skjer hjemme og ute

F er bladet for deg som vil følge med om hva som skjer i Forsvaret, gjennom debatt og reportasjer. Magasinet dekker militære aktiviteter i Norge, internasjonale operasjoner, forsvarspolitikk og sikkerhetspolitikk. Reportasjer, fotoserier, intervjuer, analyse og kommentarer gir deg leseropplevelse og kunnskap. F henvender seg til alle med tilknytning til Forsvaret andre med interesse for forsvarsspørsmål. Bladet blir utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra Forsvarsstaben. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling formulert i Lov om redaksjonell fridom i media og redaktørplakaten.

View back issues
language: Norwegian
country : Norway
Publisher: Forsvarets forum
Available on:

Customers who read F - Forsvarets forum also read these magazines


March - April 2014
6 issues /  $21.99 US

Apr-14-14
51 issues /  $180.00 US

May 2014
12 issues /  $41.63 US

May - June 2014
6 issues /  $15.95 US

Mayo 2014
12 issues /  $29.93 US

June - July 2014
6 issues /  $29.99 US

May 2014
6 issues /  $29.99 US

April 7, 2014
18 issues /  $49.00 US

Mar-Apr-14
6 issues /  $36.00 US

March - April 2014
7 issues /  $35.99 US

No.673_Apr-17-14
52 issues /  $88.47 US

Spring-14
4 issues /  $34.99 US
Read magazines anywhere.
Read articles every day.
Online, offline and on all your devices.
To see magazines done correctly look at Zinio
-Huffington Post