• 1 issue for  $4.94 US
    ( $4.94 US per issue)

WegSleep Oordgids

WegSleep Oordgids is 'n volledige gids tot karavaanoorde in Suid-Afrika

Die 2011-uitgawe van WegSleep se jaarlikse Oordgids is 'n breedvoerige gids wat inligting bevat oor gegradeerde en AAaanbevole oorde reg oor Suid-Afrika, met GPSkoordinate en kontakbesonderhede vir elke oord. Dit sluit ook ’n sleepgids-afdeling van 11-bladsye in met opsommings van meer as 160 sleepwaens, karavane, boswaens en ryhuise tans op die mark.

View back issues
language: Afrikaans
country : South Africa
Publisher: Media 24 Ltd
Available on:

Customers who read WegSleep Oordgids also read these magazines


April 2014
12 issues /  $12.00 US

April 2014
10 issues /  $8.99 US

Spring 2014
4 issues /  $15.00 US

August 2013
1 issue  /  $1.99 US

May - June 2014
6 issues /  $9.99 US

Autumn 2014
4 issues /  $11.96 US

No.28_Apr-14
1 issue  /  $7.75 US

Feb-14
1 issue  /  $0.99 US

June 2014
8 issues /  $20.00 US

Summer-10
1 issue  /  $4.99 US

2013
1 issue  /  $1.99 US

2014
1 issue  /  $1.95 US
Read magazines anywhere.
Read articles every day.
Online, offline and on all your devices.
To see magazines done correctly look at Zinio
-Huffington Post