Avisos legals de Zinio

Reviseu els Termes del Servei, la Política de privadesa i la Política de reemborsament de Zinio que es detallen a continuació.


Termes del Servei

Última actualització: 31 d’octubre de 2012

Benvingut a Zinio! L’accés i ús del lloc web de Zinio ubicat a www.zinio.com (el “Lloc”) i altres serveis per Internet de Zinio (junt amb l’accés al Lloc i el seu ús, el “Servei”), estan subjectes als Termes del Servei (aquests “Termes”) següents. Llegiu atentament aquests Termes. Si creeu un compte amb Zinio o accediu o utilitzeu d’alguna altra manera el Servei voldrà dir que heu llegit, heu entès i accepteu estar obligat a respectar aquests Termes i complir totes les lleis i els reglaments vigents. Aquests Termes constitueixen un acord vinculant entre vós i Zinio LLC (“Zinio” o “nosaltres” o "el nostre/la nostra/els nostres/les nostres"). Si no accepteu aquests Termes, no podeu utilitzar el Servei.

AQUESTS TERMES CONTENEN RENÚNCIES DE GARANTIA I ALTRES DISPOSICIONS QUE LIMITEN LA RESPONSABILITAT DE ZINIO. LLEGIU AQUESTS TERMES EN LA SEVA TOTALITAT.

1. Descripció del Servei

El Servei és operat per Zinio i inclou el Lloc per mitjà del qual sol·liciteu, us subscriviu o rebeu diverses revistes digitals i altres publicacions, contingut i productes (en conjunt, les “Publicacions”). L’ús del programari Zinio Reader també està subjecte a l’ Acord de llicència de Zinio Reader.

2. El vostre compte

Algunes parts del Servei només estan disponibles per a les persones que hi estiguin registrades i hagin obtingut una contrasenya de Zinio. En registrar-vos amb Zinio, certifiqueu que almenys teniu 18 anys. No podeu proporcionar o utilitzar una contrasenya, adreça de correu electrònic o qualsevol altra informació d’una altra persona en relació amb el Serveis. Accepteu proporcionar informació verdadera, precisa, actual i completa quan us registreu o sol·liciteu Publicacions de Zinio, i mantenir i actualitzar ràpidament aquesta informació perquè continuï sent verdadera, precisa, actual i completa. Sou responsable de mantenir la confidencialitat del vostre compte i contrasenya i de restringir l’accés al vostre equip, i accepteu la responsabilitat derivada de les activitats que es produeixin al vostre compte, incloent-hi la selecció i l’ús de tots els continguts i els serveis.

3. Conducta de l’usuari

Només podeu utilitzar el Servei per a finalitats lícites i de conformitat amb aquests Termes, qualsevol regla de funcionament establerta per Zinio de tant en tant i l’Acord de llicència de Zinio Reader. Zinio es reserva el dret a denegar el servei, tancar comptes o cancel·lar comandes en qualsevol moment a la seva discreció exclusiva, incloent-hi, sense limitació, prendre com a base qualsevol activitat d’un subscriptor que infringeixi aquests Termes o les lleis i els reglaments vigents.

4.Usuaris internacionals

Zinio controla, opera i administra el Servei des de les seves oficines i servidors situats als Estats Units d’Amèrica. Si accediu al Servei des d’una ubicació fora dels Estats Units, sou responsable de complir totes les lleis i les regulacions locals. Accepteu que no utilitzareu el Servei o qualsevol de les Publicacions a les quals s’accedeix a través del Servei en qualsevol país o en qualsevol forma prohibida per la Llei Administrativa d’Exportacions dels Estats Units o per altres lleis o regulacions vigents.

5. Propietat intel·lectual

Tot el contingut inclòs com a part del Servei, com ara text, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, així com possibles compilacions dels elements anteriors i tot el programari utilitzat al Lloc, és propietat de Zinio o dels seus proveïdors o llicenciadors i està protegit pels Estats Units i la llei, així com per les lleis i els tractats internacionals, incloent-hi, sense limitació, els drets d’autor i altres lleis i tractats que protegeixen la propietat intel·lectual i els drets de propietat. Us comprometeu a respectar i acatar aquestes lleis i tractats vigents i no alterar, ocultar ni eliminar qualsevol avís de drets d’autor o altres avisos de propietat, ni llegendes (tant si defineixen restriccions de l’ús o tenen qualsevol altre objecte) incloses en aquest contingut.

Cada proveïdor de continguts de tercers és propietari del copyright i de tot el contingut original corresponent, incloent-hi sense limitació les Publicacions entregades o posades a la vostra disposició d’alguna altra manera a través del Servei. Excepte segons el que permeti el propietari legítim de la Publicació, reconeixeu que no adquiriu cap dret de propietat sobre una Publicació mitjançant la descàrrega d’una Publicació a la qual s’accedeixi a través del Servei.

Excepte com es precisi explícitament en els tractats i les lleis de drets d’autor vigents o permesos per les característiques del Servei i el programari Zinio Reader, no podreu modificar, aplicar enginyeria inversa, publicar, transmetre, mostrar, participar en la transferència o venda, crear treballs derivats o explotar comercialment de qualsevol altra manera ni proporcionar a tercers accés al contingut del Lloc, les Publicacions o qualsevol part d’aquests sense el permís exprés de Zinio i del propietari d’aquest contingut.

Nosaltres no us atorguem cap llicència, expressa o implícita, de la propietat intel·lectual de Zinio o dels seus llicenciadors excepte el que quedi expressament autoritzat per aquests Termes o per l’ Acord de llicència de Zinio Reader.

6. Contingut de tercers

Zinio és un distribuïdor (no un editor) de les Publicacions. Per tant, no tenim cap control editorial sobre les Publicacions. Totes les opinions, consells, declaracions, serveis, ofertes o altra informació o contingut expressat o posat a disposició de tercers, incloent-hi aquells fets en les Publicacions ofertes pel Servei, són dels respectius autors o editors i no de Zinio. Zinio no garanteix l’exactitud, integritat o utilitat de tot o part de qualsevol Publicació o qualsevol servei o oferta presentat per tercers, ni serà responsable de la pèrdua o danys causats per la vostra confiança en la informació continguda en qualsevol Publicació, o l’ús dels serveis oferts, o la vostra acceptació de les ofertes realitzades a través del Servei o les Publicacions.

El Servei pot contenir enllaços a altres llocs d’Internet i recursos de tercers. Zinio no assumeix cap responsabilitat sobre les comunicacions o materials disponibles a través d’aquests llocs enllaçats. Aquests enllaços només es proporcionen per a la vostra comoditat. Sou l’únic responsable d’entendre els termes i condicions que es poden aplicar quan visiteu o feu una comanda de productes o serveis a través d’un lloc de tercers o feu servir aquest lloc amb un ús diferent.

7. Modificacions del Servei

Ens reservem el dret de modificar o interrompre, en qualsevol moment i ocasionalment, amb caràcter temporal o permanent, el Servei (o qualsevol part d’aquest) amb avís previ o sense. Accepteu que Zinio no serà responsable davant vós ni davant de tercers per qualsevol modificació, suspensió o interrupció del Servei.

8. Renúncia de garanties

El SERVEI I TOTES LES PUBLICACIONS ES PROPORCIONEN “TAL QUAL” I “COM ESTIGUIN DISPONIBLES”. ZINIO, LES SEVES FILIALS, PROVEÏDORS, LLICENCIADORS I AGENTS RENUNCIEN EXPRESSAMENT A TOTES LES GARANTIES DE QUALSEVOL TIPUS, JA SIGUIN EXPRESSES O IMPLÍCITES, INCLOENT-HI PERÒ NO LIMITAT A LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT, IDONEÏTAT PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR I NO INFRACCIÓ. SENSE LIMITAR EL QUE S’HA EXPRESSAT ANTERIORMENT, NI ZINIO NI LES SEVES FILIALS, PROVEÏDORS, LLICENCIADORS O AGENTS ATORGUEN CAP GARANTIA QUE (A) EL SERVEI SATISFARÀ LES VOSTRES NECESSITATS, (B) EL SERVEI SERÀ ININTERROMPUT, OPORTÚ, SEGUR O ESTARÀ LLIURE D’ERRORS, (C) LA INFORMACIÓ QUE ES POT OBTENIR DE L’ÚS DEL SERVEI O QUE POT ESTAR PRESENT EN LES PUBLICACIONS SERÀ EXACTA O FIABLE, O (D) LA QUALITAT DE LES PUBLICACIONS O EL SERVEI COMPLIRÀ LES VOSTRES EXPECTATIVES.

SOU L’ÚNIC RESPONSABLE D’OBTENIR I MANTENIR UNA CONNECTIVITAT D’INTERNET FIABLE. ZINIO NO ÉS RESPONSABLE DE LA VOSTRA INCAPACITAT PER DESCARREGAR O ACCEDIR AL CONTINGUT D’UNA ALTRA MANERA.

QUALSEVOL MATERIAL DESCARREGAT O OBTINGUT D’UNA ALTRA MANERA MITJANÇANT L’ÚS DEL SERVEI ES FA A LA VOSTRA DISCRECIÓ I RISC I SEREU L’ÚNIC RESPONSABLE DE QUALSEVOL DANY PRODUÏT AL VOSTRE SISTEMA INFORMÀTIC O DE LA PÈRDUA DE DADES QUE RESULTI DE LA DESCÀRREGA O UTILITZACIÓ D’AQUEST MATERIAL.

CAP CONSELL O INFORMACIÓ, SIGUI ORAL O ESCRIT, OBTINGUT DE ZINIO O A TRAVÉS O DES DEL SERVEI CREARÀ CAP MENA DE GARANTIA.

9. Limitació de responsabilitat

EN LA MESURA MÀXIMA PERMESA PER LA LLEI VIGENT, NI ZINIO NI LES SEVES FILIALS, PROVEÏDORS, LLICENCIADORS O AGENTS SERAN RESPONSABLES DE DANYS INDIRECTES, INCIDENTALS, PUNITIUS O CONSEQÜENTS AMB QUALSEVOL FONAMENT LEGAL. EN LA MESURA MÀXIMA PERMESA PER LA LLEI VIGENT, LA RESPONSABILITAT TOTAL DE ZINIO PER A LES RECLAMACIONS DERIVADES DEL VOSTRE ÚS DEL SERVEI O DE LES PUBLICACIONS O D’ALTRES MITJANS ES LIMITA A LES QUOTES QUE HÀGIU PAGAT A ZINIO PER A LA PART DEL SERVEI O PUBLICACIÓ QUE DÓNA LLOC A LA RECLAMACIÓ.

10. Indemnització

Accepteu defensar, indemnitzar i no perjudicar Zinio, els seus llicenciadors, proveïdors i proveïdors de contingut de tercers i els seus respectius directors, oficials, empleats i agents davant i contra totes les reclamacions, pèrdues, despeses, danys i costos, incloent-hi els honoraris d’advocats, que sorgeixin o siguin resultants (a) del vostre ús del Servei o de les Publicacions, (b) de la vostra infracció d’aquests Termes o (c) de qualsevol activitat relacionada amb el vostre compte (incloent-hi la conducta negligent o il·lícita) que realitzeu o que realitzi qualsevol altra persona que tingui accés al Servei o les Publicacions per mitjà del vostre compte.

11. Supervisió

Zinio es reserva el dret, però no l’obligació, de supervisar el Servei per determinar si compleix els Termes i qualsevol norma de funcionament establerta per Zinio, i per satisfer qualsevol llei, regulació o petició autoritzada del govern. Sense limitació del que s’acaba d’exposar, ens reservem el dret de treure qualsevol contingut que, segons el nostre criteri exclusiu, trobem que infringeix les disposicions d’aquest acord o que sigui objectable d’una altra manera o incompleixi les obligacions de Zinio o dels seus llicenciadors.

12. Rescissió

Zinio o vós podeu rescindir aquests Termes en qualsevol moment. Sense perjudici del que s’acaba d’exposar, Zinio pot, a la seva discreció i sense cap responsabilitat, cancel·lar la vostra contrasenya o l’ús del Servei per qualsevol motiu, incloent-hi, sense limitació, si Zinio creu que heu infringit o actuat de forma incoherent amb la lletra i esperit d’aquests Termes. Qualsevol finalització del vostre accés al Servei sota qualsevol disposició d’aquests Termes es podrà realitzar sense previ avís i Zinio pot desactivar o eliminar el vostre compte i tota la informació relacionada immediatament i/o prohibir qualsevol accés posterior al Servei. Les seccions 2, 4, 5, 6 i 8 fins a 17 sobreviuran a la finalització d’aquests Termes.

13. Programa de servei continu

Totes les sol·licituds de subscripció inclouran “Servei continu”, que permet rebre l’entrega ininterrompuda de Publicacions fins que cancel·leu les subscripcions o el Z-Pass. Podeu cancel·lar les subscripcions o el Z-Pass en qualsevol moment i, en el cas de les subscripcions, rebre un reemborsament per qualsevol número no entregat (consulteu la Política de reemborsament a continuació). Amb Servei continu, després d’haver-se entregat tots els números d’una Publicació en el seu període de subscripció inicial, se us facturarà automàticament, al final del període de subscripció inicial, per al proper període de subscripció segons els termes de l’oferta aplicables en aquell moment a aquesta Publicació com apareixen al nostre Servei.

14. Z-Pass

Totes les sol·licituds de Z-Pass inclouran “Servei continu” mensual, que permet rebre l’entrega ininterrompuda de les vostres publicacions Z-Pass fins que cancel·leu les subscripcions. En el moment del registre, us cal una targeta de crèdit vàlida. A més a més, accepteu rebre factures mensuals per aquest servei.

15. Proves gratuïtes

Si compreu una subscripció o un Z-Pass que inclogui una prova gratuïta, rebreu accés gratuït a les Publicacions durant el període de prova gratuït. Si cancel·leu la subscripció o el Z-Pass durant el període de prova gratuït, no se us facturarà cap càrrec. Si no cancel·leu la subscripció o el Z-Pass durant el període de prova gratuït, se us facturarà quan finalitzi el període de prova pel primer període de subscripció que s’esdevingui després i que es pugui aplicar a la Publicació o Z-Pass que heu comprat. Les proves gratuïtes es limiten a una per persona per Publicació.

16. Preus i impostos

Tots els preus del Lloc es presenten sense incloure l’IVA, GST o impostos de venda. Les transaccions de compra inclouran l’IVA, GST o l’impost de venda segons la vostra adreça de facturació i les taxes d’impostos en vigor en el moment en què es faci la vostra transacció. Zinio només cobrarà impostos en països o estats en què es gravin els béns digitals. Cap client pot gaudir d’exempcions d’impostos per a les transaccions realitzades sobre el Servei.

Tots els preus i impostos sobre les apps de Zinio per a iPad i iPhone seguiran els Termes i les Condicions d’iTunes d’Apple.

17. Connexió amb Facebook i ús compartit passiu

Podeu registrar-vos a Zinio utilitzant el vostre compte de Facebook. Per raons de seguretat, Zinio no accedirà a la vostra contrasenya de Facebook. Zinio només accedirà a la informació de Facebook que permeteu compartir amb nosaltres per facilitar la creació del compte de Zinio i proporcionar-vos comunicacions i promocions més específiques. A més, Zinio compleix les normes de Facebook i no publicarà cap acció de lectura o ús compartit que es trobi en la vostra cronologia de Facebook sense el vostre permís. Podeu eliminar qualsevol acció de lectura de Facebook des del lloc web de Zinio en qualsevol moment. Si permeteu que Zinio publiqui la vostra cronologia, hi ha un retard de 10 segons abans que es publiqui qualsevol acció i se us notificarà quan aquesta es produeixi.

18. Miscel·lània

Aquestes Termes, l’Acord de llicència de Zinio Reader i la resta de normes, directrius, llicències i renúncies publicades al Lloc constitueixen l’acord complet entre Zinio i vós respecte a l’ús que feu del Servei i substitueixen tots els acords anteriors escrits o verbals entre nosaltres respecte a l’assumpte que es tracta aquí. Aquests Termes es regiran pels estatuts i les lleis de l’Estat de Califòrnia, independentment dels conflictes de principis legals, i les parts se sotmeten a la jurisdicció exclusiva de la Cort Suprema del Comtat de San Francisco i el Tribunal de Districte dels Estats Units per al Districte Nord de Califòrnia respecte a qualsevol controvèrsia derivada o relacionada amb el vostre ús del Servei o d’aquests termes. Cap renúncia per qualsevol de les parts de qualsevol incompliment o omissió aquí present serà declarada com una renúncia de qualsevol incompliment o omissió precedent o posterior.

19. Notificació de canvis

Ocasionalment, Zinio pot revisar aquests Termes per mantenir-los actualitzats amb els serveis i productes de Zinio. Consulteu periòdicament el Lloc per comprovar si hi ha canvis. La data d’actualització escrita anteriorment es fa servir per alertar sobre modificacions recents. El vostre accés o ús del Servei amb posterioritat a aquesta actualització significarà el vostre consentiment a respectar aquests canvis.

20. La nostra adreça

Zinio LLC
575 Lexington Ave, 17th Floor
New York, NY 10022
www.zinio.com

Política de privadesa

Última actualització: 4 de setembre de 2012

Zinio sap que us importa com es fa servir i es comparteix la vostra informació, i valorem la vostra confiança que ho farem cuidadosament i amb discreció. Aquesta Política de privadesa (aquesta "Política") explica el tractament que fa Zinio de la informació que recopilem quan sou al nostre lloc web ubicat a www.zinio.com(el "Lloc") i quan feu servir els nostres productes o serveis (en conjunt, el "Servei"). En utilitzar el Servei, accepteu les pràctiques descrites aquí. Aquesta Política no s’aplica a les pràctiques d’altres divisions de Zinio LLC (“Zinio”) o a les pràctiques de qualsevol persona o entitat diferent de Zinio, incloent-hi operadors de llocs web que pugueu visitar abans o després de visitar el Lloc i els propietaris o editors de les Publicacions que compreu, descarregueu o a les quals accediu d’una altra manera per mitjà del Servei.

Informació que recopilem

Zinio recopila informació dels usuaris, que pot incloure informació personal identificable ("Informació personal"), en diferents punts del Lloc i per mitjà del Servei o el programari Zinio Reader de la manera següent:

Informació que ens faciliteu

Rebem i emmagatzemem informació que escriviu al Lloc o ens doneu d’alguna altra manera.

Informació recopilada automàticament

Rebem i emmagatzemem determinats tipus d’informació quan interactueu amb nosaltres a través del Lloc o del programari Zinio Reader.

Informació d’altres fonts

Podem rebre informació vostra d’altres fonts, afegir-la a la nostra informació del compte i tractar-la d’acord amb aquesta Política.

Com utilitzem les galetes

Les galetes son identificadors alfanumèrics que un lloc web pot emmagatzemar al disc dur de l’ordinador. Quan visiteu el Lloc, creeu un compte d’usuari, descarregueu o compreu algun dels nostres productes o inicieu la sessió en el programari Zinio Reader podem activar galetes al vostre ordinador. Necessitem que les galetes estiguin activades al vostre navegador web per poder identificar-lo com a visitant o client recurrent i mantenir informació sobre la sessió per als usuaris connectats. També utilitzem galetes per fer un seguiment de les tendències i patrons d’ús per comprendre millor determinades parts del Lloc i poder millorar-les.

Zinio pot permetre a altres empreses que proporcionen contingut al Lloc que activin i accedeixin a les seves pròpies galetes al vostre ordinador. L’ús de galetes d’altres empreses està subjecte a les seves polítiques de privadesa respectives.

Com utilitzem la informació que recopilem

Zinio utilitza la vostra informació per: Vegeu a continuació una descripció de les pràctiques de Zinio respecte a les comunicacions per correu electrònic als nostres usuaris i com actualitzar les vostres preferències respecte a aquestes comunicacions de correu electrònic.

Com compartim la informació que recopilem

Podem compartir la Informació personal només de la següent manera: