ESPLORALA MIA LIBRERIARIVISTE
CATEGORIE
 • Arte e Architettura
 • Nautica e Aviazione
 • Business e Finanza
 • Auto e Moto
 • Gossip e celebritá
 • Comics & Manga
 • Artigianato
 • Cultura e Letteratura
 • Famiglia e Genitori
 • Moda
 • Cibo e Vino
 • Salute e Fitness
 • Casa e Giardino
 • Caccia e Pesca
 • Bambini e Ragazzi
 • Lusso
 • Lifestyle maschile
 • Film, TV e Musica
 • Notizie e Politica
 • Fotografia
 • Scienza
 • Sport
 • Tecnologia e Giochi
 • Viaggi ed Attivitá all'aperto
 • Lifestyle femminile
 • Adulti
IN EVIDENZA
ESPLORALA MIA LIBRERIA
Cultura e Letteratura
Barddas

Barddas

Rhifyn Gaeaf 2018

 Cylchgrawn yn llawn i'r ymylon o erthyglau'n ymwneud â beirdd a barddoniaeth, adolygiadau a cholofnau dan ofal beirdd profiadol, a nifer o gerddi na welodd olau dydd o'r blaen.

Paese:
United Kingdom
Lingua:
English
Editore:
Cymdeithas Cerdd Dafod Barddas
Leggi di più
SPECIALE: Get 40% OFF with code: LOVE40 - Web purchases only
COMPRA NUMERO
6,18 €(VAT inclusa)
ABBONATI
25,75 €(VAT inclusa)
4 Numeri

In questo numero

2 minuti
machludwch gydag ynys

Pan fu farw Bobi Jones ym mis Tachwedd, daeth neges go ryfedd oddi wrth hen gyfaill imi fel hyn:’Machludodd gydag Ynys’. Deallais i hi yn syth; roedd hi’n dwyn i go’wers Sgrifennu Creadigol yn Aberystwyth ryw bymtheg mlynedd ar hugain yn ôl. Bobi oedd yn dysgu, a’r dasg i ni, fyfyrwyr, oedd llunio arwyddair bachog i hysbysebu sigâr newydd. Dydw i ddim yn cofio fy nghynnig i na chynnig neb arall heblaw Bobi ei hun. Aeth y Calfinydd at y bwrdd du a gwneud llun traeth melyn a phalmwydden werdd a môr glas, ac o dan y llun sgrifennodd:’Machludwch gydag Ynys’. Rwy’n cofio ei fod yn rhannu pob sgrifennu yn ddau ddosbarth, sef pys crychlyd a phys llyfn, ond beth yn union oedd arwyddocâd hynny, ni wn bellach. Rwy’n cofio…

2 minuti
trydarmewntrawiadau!

@llionj # Trafod cerdd dafod mewn dŵr Perseinedd cynganeddol a welaf mewn toiled prifysgol,’A ydych yn hydradol?’Yn fy nŵr atebaf nôl. 11 Mai 2017 19:15 # Cylch haearn Y Fflint (Anus of the North) Drwy dwll tin y frenhiniaeth mae bychanu’r Gymru gaeth. 24 Gorffennaf 2017 21:05 # I gofio D. J. Bowen Ar adeg byw trawiadau yn Aber a lleibio cywyddau, roedd gwlad a’i thraddodiadau’n awr o hud bob bore Iau. 4 Awst 2017 17:32 # I Deri Tomos, enilydd Medal Wyddoniaeth y Brifwyl Oherwydd dy ddysg Deri a hyder dy genhadaeth drosti wrth dy waith, mae’n heniaith ni yn y gell yn ymgolli. 10 Awst 2017 12:14 # Bangor 5 Y Seintiau Newydd 2 Mae’r gleision yn dawnsio’n dal a’r Seintiau’n horizontal! 11 Awst 2017 21:41 # Galarnadu yn Westminster  Big Ben mewn un ennyd yn ddibong, mae › n ddiwedd byd. 21 Awst 2017…

5 minuti
’faint ŷch chi’n’godi am gerdd?’

Cwestiwn bach digon pryfoclyd yw hwn, yn enwedig i Gardi! Mae’r ateb yn dibynnu ar bwy sy’n holi, wrth gwrs. Ond mae ystyriaethau eraill: pa fath o gerdd yw hi fod; pa ddefnydd a wneir ohoni yn y pen draw; beth yw’r dedlein. Gan amlaf, llafur cariad yw gweithio cerdd, ac fe all y llafur hwnnw fod, yn fynych iawn, yn anrhydedd gwirioneddol i’r bardd. Braint y bardd, nid y comisiynydd, serch hynny, yw penderfynu ai anrhydedd ydyw neu beidio, oherwydd, weithiau, jobyn o waith yw gweithio cerdd hefyd: mae hwn a hwn neu hon a hon yn holi am gerdd fel a fel ac yn cynnig ffi i’r bardd am y gwaith. Os yw’r bardd yn derbyn y cynnig, mae disgwyl wedyn iddo fe neu iddi hi anrhydeddu’r cytundeb. Yn…

3 minuti
y ffenest

Darllen y Reader’s Digest roeddwn i. Daliodd y llyged ar y pennawd ‘A Mission of Remembrance’, a dyma ddechre darllen. Hanes oedd e am y Parch. Harold Appleyard, gweinidog eglwys Christ Church yn Ontario, Canada. 1942 oedd hi, amser yr ail Ryfel Byd, a sawl un o’i blwyfolion wedi’i ladd wrth ymladd yr Almaenwyr – gyda ni roedd Canada. Ta p’un, fe gas Appleyard ‘call up’, a daeth e i Sussex fel caplan i’r fyddin, gan ddilyn camre’i dad yn y Rhyfel Mawr. Nawr, erbyn hynny roedd y Lwfftwaffe wedi newid eu tactege; roedden nhw wedi cwpla canolbwyntio ar y docie a’r rheilffyrdd ac yn troi nawr at lefydd hanesyddol a diwylliannol, yn cynnwys eglwysi a chadeirlanne. Ac wrth gwrs bob tro roedd eglwys yn cael ei tharo roedd ffenestri…

6 minuti
amser sgwennu dim smic!

Mae wedi bod yn andros o dymor prysur o Fardd-Plantio! Ers mis Medi y llynedd rydw i wedi cyfarfod cannoedd o blant ac wedi dysgu lot fawr. Y brif wers i mi hyd yma yw bod gofyn cael y plant i ymddiried ynoch chi; maen nhw’n llawer mwy parod i weithio os ydyn nhw wedi cymryd atoch chi, ac yn bwysicach na hynny, yn gweld bod gynnoch chi ddiddordeb ynddyn nhw. Felly mi fydda’i’n dechrau fy sesiynau fel hyn: cyflwyno fy hun ac esbonio ychydig am fy swydd fel Bardd Plant ac yna sôn am fy hoff lyfrau a’m hoff gerddi, cyn mynd o amgylch y dosbarth yn clywed enw pawb, a’u hoff lyfr neu eu hoff awdur nhw. Rydw i’n pwysleisio nad oes ots os na fedran nhw gofio…

1 minuti
cyfarch osian corrach

’Nôl ar ddechrau’r Hydref y llynedd, a haul a mwd Môn yn dal yn fyw yn y cof, cafwyd noson arbennig yn y Columba, Caerdydd, wrth i Fragdy’r Beirdd anrhydeddu un o’i sefydlwyr, y Prifardd Cadeiriol Osian Rhys Jones. Roedd gwerthfawrogiad cynulleidfa’r clwb gorlawn yn dangos mor boblogaidd ydi Osian fel bardd, fel enillydd ac fel ffrind, ac roedd y beirdd yn curo’n daer ar y drws i gael ei anrhydeddu – a thynnu ei goes, wrth reswm. Ymhlith y rhai a gyfrannodd gerddi roedd Gruffudd Eifion Owen, Anni Llŷn, Emyr Davies, Jim Parc Nest, Casia Wiliam, Gruffudd Antur, Martin Huws, Aron Prichard, Catrin Dafydd a Rhys Iorwerth. Braf hefyd oedd croesawu Emyr Lewis, un o feirniaid y gadair, i’n plith. Perfformiodd Rhydian Lewis ddetholiad o awdl wych Osian,’Yr Arwr’.…