Zinio juridiske merknader


 


Vilkår for tjenesten

Sist oppdatert 17 mai, 2018Velkommen til Zinio! Tilgang til og bruk av Zinio sin hjemmeside på www.zinio.com (“Nettstedet”) og andre Zinio internettjenester (sammen med tilgang til og bruk av Nettstedet, “Tjenesten”) er underlagt følgende vilkår for bruk av tjenesten (“Vilkårene”). Vennligst les disse vilkårene nøye. Ved opprettelse av kontor hos Zinio eller annen bruk av denne Tjenesten betyr at du har lest, forstått og samtykker i disse vilkårene og at du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg og Zinio LLC (“Zinio” eller “we” eller "vi"). Dersom du ikke godtar disse vilkårene kan du ikke bruke Tjenesten.

DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER FRASKRIVELSE AV GARANTIANSVAR OG ANDRE BESTEMMELSER SOM BEGRENSER ZINIO SITT ANSVAR. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE I SIN HELHET.

 1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten driftes av Zinio og omfatter også Nettstedet der du bestiller, abonnerer på og mottar diverse digitale blader og andre publikasjoner, innhold og produkter (heretter kalt "Publikasjoner"),Z-Pass,Zinio Unlimited og Zinio Reader applikasjoner. Bruk av Zinio Reader programvare er også underlagt  Zinio Reader lisensavtale.

 1. Din konto

Visse deler av tjenesten er kun tilgjengelig for personer som har registrert seg hos Zinio og fått et passord. Du kan ikke gi eller bruke et passord, e-postadresse eller andre opplysninger om noen andre i forbindelse med tjenestene. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv når du registrerer deg hos eller bestiller publikasjoner fra Zinio, og for å opprettholde og oppdatere denne informasjonen slik at den er korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du er ansvarlig for å opprettholde taushetsplikten for konto og passord og for å begrense tilgangen til datamaskinen din, og du godtar å ta ansvar for all aktivitet på din konto, inkludert valg og bruk av innhold og tjenester.

 

Tjenesten er kun tilgjengelig for personer over 18 år. Ved å registrere deg hos Zinio bekrefter du en alder av 18 år eller over. Tjenesten kan inneholde uegnet materie for mindreårige og som kan bli sett på som forstyrrende for andre parter. Tjenesten skal ikke brukes av barn uten involvering, tilsyn og samtykke av foreldre eller overordnede. Foreldre eller overordnede som lar barn bruke tjenesten vil være ansvarlig for bruk av tjenesten og om den er egnet for slikt barn.

 

 1. Internasjonale brukere

 

på nettstedet, eies av Zinio eller dets leverandører eller lisensgivere, og er beskyttet av USA og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsrett og andre eiendomsrettigheter (enten restriksjoner for bruk eller andre restriksjoner) som finnes i et slikt innhold. 

En tredjeparts innholdsleverandør har opphavsretten til alt originalt innhold, inkludert og uten begrensning til Publikasjoner som leveres eller på annen måte gjort tilgjengelig for deg gjennom tjenesten. Unntatt det som tillates av Publikasjonens rettmessige eier, bekrefter du at du ikke vil tilegne deg eierrettigheter i en Publikasjon ved å laste ned en Publikasjon som er tilgjengelig gjennom tjenesten. 

Unntatt det som uttrykkelig fastslås av gjeldende lover om opphavsrett og avtaler eller tillates av funksjonene i tjenesten og Zinio Reader, kan du ikke modifisere, reversere, publisere, overføre, vise, delta i overføring eller salg, lage avledede produkter av, eller på noen måte utnytte kommersielt eller gi en tredjepart tilgang til innholdet på nettstedet, publikasjonene, eller deler av disse, uten tillatelse fra Zinio og eier av dette innholdet. 

Vi vil ikke gi deg noen lisenser, uttrykt eller underforstått, til Zinios eller våre lisensgiveres intellektuelle eiendom, unntatt det som uttrykkelig godkjennes i disse vilkårene eller  Zinio Reader lisensavtale.

 1. Innhold fra tredjepart

Zinio er en distributør (ikke en utgiver) av publikasjonene. Derfor har vi ingen redaksjonell kontroll over publikasjonene. Eventuelle meninger, råd, uttalelser, tjenester, tilbud eller annen informasjon eller innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av tredjeparter, inkludert de som finnes i publikasjoner som tilbys av tjenesten, kommer fra de respektive skribentene eller utgiverne, og ikke fra Zinio. Zinio garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av hele eller deler av publikasjonene, eller noen tjenester eller tilbud fra tredjeparter, heller vil vi ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av din bruk av informasjonen som finnes i publikasjonene, eller din bruk av tjenestene som tilbys, eller aksept tilbud som kommer gjennom tjenesten eller publikasjonene. 

Tjenesten kan inneholde linker til andre nettsteder og tredjeparts ressurser. Zinio påtar seg ingen ansvar for kommunikasjon eller materiale som gjøres tilgjengelig gjennom slike linker. Disse linkene er kun lagt ut for enkelhets skyld. Du er selv ansvarlig for å forstå alle betingelser og vilkår som gjelder når du besøker eller legger inn en bestilling på produkter eller tjenester gjennom et tredjeparts nettsted, eller bruken av dette.

 1. Endringer i tjenesten

Vi forbeholder oss retten til å endre eller stoppe midlertidig eller permanent tjenesten (eller deler av denne) hvis det finnes rimelige forhold som rettferdigjør det, inkluderer det fjerning av Publikasjoner med eller uten varsel. Din fortsatte bruk av tjenesten skal med dette samtykke til eventuelle endringer i tjenesten. Du samtykker i at Zinio ikke er ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for endringer, stopp eller opphør av tjenesten.

 1. Ansvarsfraskrivelse av garanti

I DEN GRAD DET ER TILATTT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER BLIR TJENESTEN OG ALLE PUBLIKASJONER I UTGANGSPUNKTET LEVERT "SOM DE ER" OG "ETTER TILGJENGELIGHET". ZINIO MED SINE SAMARBEIDSPARTNERE, LEVERANDØRER, LISENSGIVERE OG FORMIDLERE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILPASNING TIL NOE BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UTEN BEGRESNNING AV OVENNEVNTE, GIR HVERKEN ZINIO ELLER DETS SAMRBEIDSPARTNERE, LEVERANDØRER, LISENSGIVERE ELLER FORMIDLERE, NOEN SOM HELST GARANTI OM AT (A) TJENESTEN VIL MØTE DINE FORVENTNINGER, (B) TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, BETIMELIG, SIKKER ELLER FEILFRI, (C) INFORMASJONEN SOM KAN INNHENTES FRA TJENESTEN ELLER FRA PUBLIKASJONENE VIL VÆRE KORREKT ELLER PÅLITELIG, ELLER (D) KAVLITETEN AV PUBLIKASJONER ELLER TJENESTEN MØTER DINE FORVENTNINGER. 

DU ER ENEANSVARLIG FOR Å SKAFFE OG OPPRETTHOLDE EN SIKKER INTERNETTFORBINDELSE. ZINIO ER IKKE ANSVARLIG FOR MANGLENDE EVNER TIL Å LASTE NED ELLER FÅ TILGANG TIL INNHOLD. 

MATERIALE SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE ANSKAFFET GJENNOM BRUK AV TJENESTEN ER PÅ EGET ANSVAR, OG DU VIL SELV VÆRE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ DIN DATAMASKIN ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING ELLER BRUK AV SLIKT MATERIALE. 

INGEN RÅD ELLER INFORMASJON VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ER ANSKAFFET TIL DEG FRA ZINIO ELLER GJENNOM TJENESTEN UTGJØR INGEN GARANTI.

 1. Ansvarsbegrensning

SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVVERK, ER VERKEN ZINIO ELLER DETS SAMARBEIDSPARTNERE, LEVERANDØRER, LISENSGIVERE, ELLER FORMIDLERE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER STRAFFBARE SKADER. SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVVERK, SKAL ZINIO SITT SAMLEDE ANSVAR FOR KRAV SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV TJENESTEN ELLER PUBLIKASJONENE VÆRE BEGRENSET TIL DET SOM ER BETALT AV DEG TIL ZINIO. OM DET GJELDER HELE ELLER DELER AV TJENESTEN ELLER PUBLIKASJONEN SOM ER GRUNNLAGET FOR KRAVET.

 1. Erstatning

I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV godtar du å forsvare og ikke holde Zinio, dets lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts innholdsleverandører og deres respektive ledere, ansatte og formidlere ansvarlig for krav, tap, utgifter, erstatninger og kostnader, herunder advokatsalær som følge av (a) din bruk av Tjenesten eller Publikasjonene, (b) brudd på disse vilkårene, eller (c) aktiviteter som er knyttet til din konto (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person som har tilgang til Tjenesten eller Publikasjonene via din konto.

 1. Overvåking

Zinio overvåker Tjenesten for å fastslå samsvar med disse vilkårene og eventuelle driftsmessige regler som er fastsatt av Zinio, og for å overholde enhver lov, forskrift eller autorisert forespørsel fra myndighetene. Uten å begrense det foregående, Zinio forbeholde retten til å fjerne ethvert innhold som vi, av vårt eget skjønn, finner å være i strid med bestemmelsene herunder eller på annen måte er støtende eller i strid med Zinios eller dets lisensgiveres forpliktelser.

 1. Oppsigelse

Zinio eller du kan på et hvilket som helst tidspunkt avslutte disse vilkårene. Uten å begrense det foregående, kan Zinio, etter eget forgodtbefinnende og uten erstatningsansvar, slette ditt passord eller bruk av tjenesten uten grunn, inkludert, uten begrensning. Dette i henhold til hvis Zinio mener at du har brutt eller har handlet i strid med ord og handling i disse vilkårene. Oppsigelse av tilgang til Tjenesten under enhver bestemmelse av disse vilkårene innebærer at Zinio kan umiddelbart deaktivere eller slette din konto og all tilknyttet informasjon og/eller videre tilgang til tjenesten. Punktene 2, 4, 5, 6 og 8 til 17 vil fortsatt gjelde etter oppsigelse av disse vilkårene.

 1. Kontinuerlig tjeneste

Alle abonnementbestillinger vil inkludere "Kontinuerlig tjeneste". Et gyldig kredittkort eller annen betalingsmetode (fakturering) som er godkjent av Zinio er påkrevd ved registrering av slike Tjenester, og du har godtatt din betalingsperiode basert på lengde av ditt abonnement. Du goddtar å holde denne Betalingsmetoden og annen relevant informasjon oppdatert. Alle abonnementer vil innkludere ”Kontinuerlige tjenester” som gjør at du får uavbrutt tilgang til slik Tjeneste og levering av tilknyttede publikasjoner frem til du velger å oppheve ditt abonnement. Før slutten mot av første abonnement periode vil Zinio informere deg skriftlig om sluttdato av en slik periode slik at du har mulighet å avbestille abonnementet uten eventuelle kostnader. Du vil bli automatisk fakturert og på slutten av din første periode i forhold til ditt abonnement. Sluttdato på ditt nåværende abonnementperiode finnes på din kontoinnstilling. Du vil bli fakturert månedlig på den kalenderdagen abonnementet begynte. Hvis abonnementet begynte på en dag som ikke er den måneden, vil betalingen være på den siste dagen av gitt måned. Hvis din faktureringsmetode har utgått ved abonnementfornyelse kan Zinio umiddelbart suspendere, deaktivere eller slette din konto og tilgang til Tjenestene. Du kan til enhver tid avbestille ditt abonnement. Hvis abonnementet er for en spesifik publikasjon vil du få refusjon for eventuelle uleverte publikasjoner ( se regler for refusjon under). Hvis abonnementet er for tilgang til Zinio Unlimited eller Z-Pass, vil slik tilgang fortsette til slutten av abonnementsperioden og ingen tilbakebetaling vil være mulig.

 1. Z-Pass

Alle bestillinger på Z-Pass vil inkludere "Kontinuerlig tjeneste", der du automatisk vil motta Z-Pass-publikasjoner frem til du velger å avbryte denne tjenesten. Et gyldig kredittkort kreves ved registrering, og du samtykker i å bli belastet månedlig for denne tjenesten.

 1. Gratis prøveperiode

Hvis du kjøper et abonnement til en tjenenste som inkluderer en gratis prøveperiode, vil du motta gratis tilgang til publikasjoner i løpet av denne gratis prøveperioden. Hvis du sier opp abonnementet eller tjenesten i løpet av denne gratis prøveperioden vil du ikke bli belastet. Hvis du ikke sier opp abonnementet i løpet av denne gratis prøveperioden, vil du bli belastet ved slutten av gratis prøveperioden, og vil bli fakturert for den første abonnementsperioden i forhold til de gjeldene tjenester du har kjøpt. Gratis prøveperioder er begrenset til én periode per bruker per tjeneste. Før slutten av første abonnementsperiode vil Zinio informere deg skriftlig om sluttdato for gitt periode. Dette gir deg mulighet for avbestilling av abonnementet før noen kostnader er gjort.

 1. Priser og avgifter

Alle priser som er oppgitt på nettstedet er eks. merverdiavgift (evt. GST)og inndirekte skatt. Kjøpstransaksjoner inkluderer MVA, GST eller inndirekte skatt basert på din fakturaadresse og skattesatser som gjelder på det tidspunktet transaksjonen gjennomføres. Zinio vil bare belaste avgifter i land eller stater der digitale varer er avgiftspliktige.

Alle priser og avgifter på Zinio iPad og iPhone-applikasjoner vil følge Apple iTunes sine vilkår og betingelser.

 1. Facebook-tilkobling og passiv deling

Du kan registrere deg hos Zinio med din Facebook-konto. Av sikkerhetsmessige årsaker vil Zinio ikke ha tilgang til Facebook-passordet ditt. Zinio vil bare få tilgang til Facebook-informasjon som du tillater blir delt med oss, ​for å gjøre det enklere å opprette en Zinio-konto og for å gi deg mer målrettet informasjon og informasjon om kampanjer. Dessuten er Zinio kompatibel med Facebook sine retningslinjer og vil ikke publisere det du leser eller deler på din Facebook tidslinje uten ditt samtykke. Du kan til enhver tid fjerne det du har lest fra Facebook via Zinio-nettstedet. Hvis du tillater at Zinio publiserer på tidslinjen din, vil det være en forsinkelse på 10 sekunder før noe blir publisert, og du vil bli varslet når det skjer.

 

18.Refusjonsvilkår

 

Du har rett til å avbestille ditt abonnement uten å påkalle noe form for grunn 14 dager av ditt abonnement så lenge ingen publikasjoner er blitt lest. Men Zinios har en mer generøs praksis skisset nedenfor. For å få tilgang til denne rettigheten vennligst kontakt Zinio på e-post adresse support@zinio.com

 

1.Tilbakebetaling for kredittkortkjøp

Zinio vil tilbakebetale alle uløste problemer av publikasjoner til det orginale kredittkortet som er blitt brukt for kjøpet. Enkeltkjøp vil kun bli refundert når du ikke kan laste ned publikasjonen. Vennligst gå til Zinios hjelpeside for å be om en tilbakebetaling.

2.Tilbakebetaling for PayPal kjøp

Zinio vil tilbakebetale alle uløste problemer til din PayPal konto innen 60 dager etter kjøp. Grunnet PayPal sin polise, etter 60 dager er salget endelig.

3.Tilbakebetaling for iTunes eller Googleplaykjøp

iTunes og Googleplay har egne vilkår og betingelserog kan derfor ikke bli refundert av Zinio  

 

 

 1. Diverse

Disse vilkårene,  Zinio Reader lisensavtale og andre regler, retningslinjer, lisenser og ansvarsfraskrivelser som finnes på nettstedet, utgjør hele avtalen mellom Zinio og deg med hensyn til din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom oss med hensyn til deres innhold. Disse vilkårene skal reguleres av vedtektene og lovene i delstaten New York, uten hensyn til konflikter med lover, utenom hvis du er EU-bosatt forbruker og må forholde deg til de lokale sentrale lover og partene er underlagt jurisdiksjonen til Superior Court for New York og USA District Court for Southern District of New York, med hensyn til tvister som oppstår under bruk eller er relatert til din bruk av Tjenesten eller disse vilkårene. Utenom hvis du er EU-bosatt forbruker hvor lokale lover gjelder og som må anerkjenner din rett til å sende inn til domstolen i det landet du er bosatt i eller til alternativ konfliktløsende system. Ingen fraskrivelse fra noen av partene og eventuelt mislighold herunder skal anses å være en fraskrivelse av foregående eller etterfølgende brudd eller forsømmelse.

 1. Varsel om endringer

Zinio kan fra tid til annen revidere disse vilkårene for å holde dem oppdatert i henhold til Zinios produkter og tjenester. Besøk nettstedet jevnlig for å sjekke eventuelle endringer. Dato som oppgitt øverst vil varsle deg om de seneste endringene. Din tilgang til eller bruk av tjenesten etter at en slik oppdatering har trådt i kraft, vil vise at du samtykker i disse endringene.

 1. Firmaadresse

Zinio LLC
575 Lexington Ave, 17th Floor
New York, NY 10022
www.zinio.com

Personvernerklæring

Sist oppdatert 17 mai, 2018Zinio vet at det er viktig for deg hvordan informasjon om deg blir brukt og delt, og vi setter pris på din tillit til at vi vil bruke den med varsomhet. Disse retningslinjene for personvern ("Retningslinjene") forklarer Zinios behandling av informasjon som vi samler inn når du besøker nettstedet på www.zinio.com("Nettstedet"), og når du bruker våre produkter og tjenester (kollektivt kalt "Tjenesten"). Ved å bruke tjenesten aksepterer du de vilkårene som er beskrevet her. Retningslinjene gjelder ikke praksisen i andre divisjoner i Zinio LLC ("Zinio") eller praksisen hos person eller enhet annen enn Zinio, herunder operatører av nettsteder du besøker før eller etter du besøker nettstedet og eiere eller utgivere av publikasjonene du kjøper, laster ned eller på annen måte har tilgang til via tjenesten.

 

Data kontroller

Zinio LLC, er et selskap med registrert kontor i USA og har adresse 575 Lextington Avenue, 17th Floor, New York, NY 10022 informerer deg at all personlig opplysning som bruker gir eller gir i fremtiden skal være behandlet i samsvar med personvernerklæring.

Informasjonen vi innhenter

Zinio innhenter informasjon fra brukerne som kan omfatte personlig identifiserbar informasjon ("Personlig informasjon"), på ulike punkter på nettstedet og gjennom tjenesten eller Zinio Reader, som følger:

Informasjonen du gir oss

Vi mottar og lagrer informasjon du oppgir på nettstedet eller på annen måte oppgir til oss.

Automatisk innhentet informasjon

Vi mottar og lagrer bestemt informasjon når du besøker nettstedet eller bruker Zinio Reader.

Informasjon fra andre kilder

Vi kan komme til å motta informasjon om deg fra andre kilder, inkludere den i vår kontoinformasjon og bruke den i henhold til disse Vilkårene. Informasjonen innehold, men uten begrensninger:

 

Formål med behandling

Zinio bruker informasjonen om deg for å:

Se under for en beskrivelse av Zinio sin praksis vedrørende kommunikasjon mot våre brukere via e-post, og hvordan du kan oppdatere dine innstillinger med hensyn til slik kommunikasjon.

 

 

Rettsgrunnlag

 

Rettsgrunnlaget for behandling av brukers personlige opplysninger er ytelsen av det kontraktmessige forholdet mellom Zinio og brukeren når bruker er på nettstedet eller tjenesten, også at bruker har gitt samtykke ved registreing til tjenesten.

 

Datalagring

 

De personlige opplysninger som er gitt vil bli lagret så lenge nødvendig for de juridiske oppfyllelser Zinio er forpliktet i forhold til tjenesten, til og med etter avsluttet kontraktsforhold. Dette for å sikre oppfyllelse av juridiske forpliktelser tilsvarende Zinio. Bruksopplysning som automatisk blir samlet opp av Zinio kan også bli lagret på ubestemt tid, etter å ha blitt behørig anonymisert.

 

 

 

 

Deling av informasjonen vi innhenter

Vi kan komme til å utlevere din Personlige informasjon som følger:

 

Kommunikasjon til brukere via e-post

Zinio sender ikke ut uanmodet e-post, men vi sender e-post til våre brukere i samsvar med bestemmelsene for tjenesten. Følgende skisserer typen e-post Zinio sender til sine brukere, samt alternativene du har for de forskjellige meldingene.

Internasjonal overføring

 

Vi minner deg om at dine personlige opplysninger vil bli lagret i United Stated. Derimot hvis du er EU-bosatt kan ikke Zinio garantere samsvar med EU- regulering anngående personvern, og de forpliktelser som inngår i Regulering(EU) 2016/679, fra 27 april 2016, Generell Personvernbeskyttelse Regulering(GDPR). Vi informerer at Zinio er etablert innen de Europeiske Unionen, som du kan se nedenfor.

       Oppdatering av din informasjon

      

Bruker forplikter seg til å varsle Zinio øyeblikkelig det er endringer i hans/hennes personlige opplysninger slik at all informasjon hos Zinio arkivsystem alltid er oppdatert og ikke har noen feil.

For å vise eller oppdatere din personlige informasjon, eller for å endre dine e-postinnstillinger eller preferanser for hvordan vi deler din personlige informasjon, gå inn i "Preferanser for e-post" eller "Kontoinnstillinger" på Nettstedet. 

Hvis du på et tidspunkt ønsker å avslutte kontoen, send en e-post til  support@zinio.com. Vennligst legg merke til at ikke oppfylt abonnement kan bli avbrutt uten refusjon og du må registrere deg på nytt for å kunne bruke tjenesten. Det er ditt ansvar å be om refusjon fra Zinio eller annen egnet forhandler.

 

 

Sikkerhetstiltak

Zinio informerer herved bruker om iverksettelse av det tekniske og organisasorisk sikkerhets mål som er nødvendig for hans/hennes personlige informasjon og å sikre den fra uautoriserte forandringer, tap, behandling og /eller tilgang, med hensy tildagens teknologi, innhold av informasjon som blir lagret og risikoen for at den kan bli utsatt, om resultat av menneskelig handling eller den fysiske naturlige omgivelsen.

Rettigheter

Brukeren kan til enhver tid, på de vilkår og betingelser som er fastsatt i databeskyttelseslovgivningen og i samsvar med lovgivningen tilbakekalle autorisasjon til å behandle og avsløre hans / hennes personopplysninger og kan også utøve rettighetene tilgang, rettelse, sletting og innvending, rett til å be om begrensning av behandling av hans / hennes personopplysninger, retten til dataoverførbarhet og rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Han / hun kan gjøre det ved å kontakte dataprotection@ Zinio.com eller ved å sende e-post til Zinios kontor i EU:

 

Zinio International S.L.U

Avenida Diagonal 605, 8a planta

08028 Barcelona

Spain

 

Informasjonskapsler(Cookies)

Sist oppdatert 17 mai, 2018

 

Informasjonskapsler er alfanumeriske identifikatorer som et nettsted kan lagre på datamaskinens harddisk. Når du besøker nettstedet, oppretter du en brukerkonto. Her laster du ned, abonnerer på, kjøper et produkt, publisering fra oss, logger på Zinio Reader-programvaren, utfører andre oppgaver som vi kan angi informasjonskapsler eller andre sporingsverktøy på din personlige datamaskin eller i datamaskinens minne. Vi krever at informasjonskapsler aktiveres i nettleseren din slik at vi kan identifisere deg som en gjentatt besøkende eller kunde og opprettholde øktinformasjon for innloggede brukere. Vi bruker også informasjonskapsler for å spore brukstrender og mønstre for å bedre forstå og forbedre områder på nettstedet.

 

 

 

Zinio kan tillate at andre selskaper som tilbyr innhold på nettstedet, kan få tilgang til sine egne informasjonskapsler på datamaskinen. Andre selskapers bruk av informasjonskapsler er underlagt deres respektive personvernregler.

 

Vedlagt nedenfor er typer cookies som brukes:

 

o Brukerens foretrukne språk for å gi bedre bruker- og navigasjonserfaring

o Bokmerkede historier

o Bokmerkede sider

o Arkiverte problemer

o Brukerens handlevogninnstillinger (produkter i handlekurven)

o Brukerpreferanser (valuta og land)

o Siste side leste

 

Du kan velge om du ønsker å godta informasjonskapsler. De fleste nettlesere tillater kontroll over ovennevnte informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene. Ved å justere nettleseren din, kan du unngå å motta informasjonskapsler. Dette kan imidlertid føre til at tjenestene på nettstedet ikke virker optimalt. Metoden som brukes til å blokkere informasjonskapsler, vil avhenge av hvilken nettleser som brukes. Ta kontakt med "Hjelp" eller tilsvarende meny i nettleseren din for instruksjoner. Hvis du vil vite mer om informasjonskapsler, inkludert hvordan du ser hvilke informasjonskapsler som er angitt og hvordan du administrerer og sletter dem, kan du gå til http://www.aboutcookies.org eller http://www.allaboutcookies.org.

 

Vær oppmerksom på at hvis cookieinnstillinger i nettleseren din endres, er noen av funksjonene til nettstedet kanskje ikke tilgjengelige.