EXPLOREMY LIBRARY
searchclose
shopping_cart_outlined
exit_to_app
category_outlined / Culture & Literature
BarddasBarddas

Barddas

Rhifyn Gaeaf 2018

 Cylchgrawn yn llawn i'r ymylon o erthyglau'n ymwneud â beirdd a barddoniaeth, adolygiadau a cholofnau dan ofal beirdd profiadol, a nifer o gerddi na welodd olau dydd o'r blaen.

Country:
United Kingdom
Language:
English
Publisher:
Cymdeithas Cerdd Dafod Barddas
Read Morekeyboard_arrow_down
BUY ISSUE
US$6.65
SUBSCRIBE
US$27.70
4 Issues

IN THIS ISSUE

access_time2 min.
machludwch gydag ynys

Pan fu farw Bobi Jones ym mis Tachwedd, daeth neges go ryfedd oddi wrth hen gyfaill imi fel hyn:’Machludodd gydag Ynys’. Deallais i hi yn syth; roedd hi’n dwyn i go’wers Sgrifennu Creadigol yn Aberystwyth ryw bymtheg mlynedd ar hugain yn ôl. Bobi oedd yn dysgu, a’r dasg i ni, fyfyrwyr, oedd llunio arwyddair bachog i hysbysebu sigâr newydd. Dydw i ddim yn cofio fy nghynnig i na chynnig neb arall heblaw Bobi ei hun. Aeth y Calfinydd at y bwrdd du a gwneud llun traeth melyn a phalmwydden werdd a môr glas, ac o dan y llun sgrifennodd:’Machludwch gydag Ynys’. Rwy’n cofio ei fod yn rhannu pob sgrifennu yn ddau ddosbarth, sef pys crychlyd a phys llyfn, ond beth yn union oedd arwyddocâd hynny, ni wn bellach. Rwy’n cofio…

access_time1 min.
tro ar fyd

(Calan 2018)Cyd-bererindota oedd ein harfer,a chyd-gyrraedd.Nid felly erbyn hyn.Trodd y fogfa’r rhipyn yn fwrna manteisiaf ar orffwysfa mainci dy wylio’n cwblhau dy siwrne.A thithau’n cyrraedd y copa,fe oedi i godi dy lawa thaflu dy gusan o bell.Ond dychmygaf y tro ar fyd –tithau fel ar fainc,a minnau ar y rhipyn olaf,anorfod.Pan ddaw’r tro hwnnw,hyderaf y caf innau oedii godi fy llawa dy garu â chusano bell. ■…

access_time2 min.
trydarmewntrawiadau!

@llionj# Trafod cerdd dafod mewn dŵrPerseinedd cynganeddol a welaf mewn toiled prifysgol,’A ydych yn hydradol?’Yn fy nŵr atebaf nôl.11 Mai 2017 19:15# Cylch haearn Y Fflint (Anus of the North)Drwy dwll tin y frenhiniaeth mae bychanu’r Gymru gaeth.24 Gorffennaf 2017 21:05# I gofio D. J. BowenAr adeg byw trawiadau yn Aber a lleibio cywyddau, roedd gwlad a’i thraddodiadau’n awr o hud bob bore Iau.4 Awst 2017 17:32# I Deri Tomos, enilydd Medal Wyddoniaeth y BrifwylOherwydd dy ddysg Deri a hyder dy genhadaeth drosti wrth dy waith, mae’n heniaith ni yn y gell yn ymgolli.10 Awst 2017 12:14# Bangor 5 Y Seintiau Newydd 2Mae’r gleision yn dawnsio’n dal a’r Seintiau’n horizontal!11 Awst 2017 21:41# Galarnadu yn Westminster Big Ben mewn un ennyd yn ddibong, mae › n ddiwedd byd.21 Awst 2017…

access_time5 min.
’faint ŷch chi’n’godi am gerdd?’

Cwestiwn bach digon pryfoclyd yw hwn, yn enwedig i Gardi! Mae’r ateb yn dibynnu ar bwy sy’n holi, wrth gwrs. Ond mae ystyriaethau eraill: pa fath o gerdd yw hi fod; pa ddefnydd a wneir ohoni yn y pen draw; beth yw’r dedlein.Gan amlaf, llafur cariad yw gweithio cerdd, ac fe all y llafur hwnnw fod, yn fynych iawn, yn anrhydedd gwirioneddol i’r bardd. Braint y bardd, nid y comisiynydd, serch hynny, yw penderfynu ai anrhydedd ydyw neu beidio, oherwydd, weithiau, jobyn o waith yw gweithio cerdd hefyd: mae hwn a hwn neu hon a hon yn holi am gerdd fel a fel ac yn cynnig ffi i’r bardd am y gwaith. Os yw’r bardd yn derbyn y cynnig, mae disgwyl wedyn iddo fe neu iddi hi anrhydeddu’r cytundeb. Yn…

access_time3 min.
y ffenest

 Darllen y Reader’s Digest roeddwn i. Daliodd y llyged ar y pennawd ‘A Mission of Remembrance’, a dyma ddechre darllen. Hanes oedd e am y Parch. Harold Appleyard, gweinidog eglwys Christ Church yn Ontario, Canada. 1942 oedd hi, amser yr ail Ryfel Byd, a sawl un o’i blwyfolion wedi’i ladd wrth ymladd yr Almaenwyr – gyda ni roedd Canada. Ta p’un, fe gas Appleyard ‘call up’, a daeth e i Sussex fel caplan i’r fyddin, gan ddilyn camre’i dad yn y Rhyfel Mawr. Nawr, erbyn hynny roedd y Lwfftwaffe wedi newid eu tactege; roedden nhw wedi cwpla canolbwyntio ar y docie a’r rheilffyrdd ac yn troi nawr at lefydd hanesyddol a diwylliannol, yn cynnwys eglwysi a chadeirlanne. Ac wrth gwrs bob tro roedd eglwys yn cael ei tharo roedd ffenestri…

access_time1 min.
stiwdio aneurin

(i deulu’Heulwen’) Erys un cynfas fel raser o hydar yr isl diamser:mae hwn yn brathu i’ch mêr –hwn yw’r un ar ei hanner. Ond tu ôl i’r tawelwch a’r llun oer,lluniau oes a welwch:anadl ei waith, nid ei lwch,dynoliaeth, nid anialwch. Ei gyd-ddyn a ddarluniai, osgo’u gwaitha’u sgwrs a gofnodai;taenu’u hiaith ar balet wnâi,a’i Gwm Wysg a gymysgai. Â buarth o dan bob ewin, o luni lun, dwed ei werin‘Yn ôl y brws, ein hil brina erys, fel Aneurin.’ ■…

help