ZINIO logo
EXPLOREMY LIBRARY
Rubicon Történelmi Magazin

Rubicon Történelmi Magazin 2020/8.

Add to favorites

Változatos tematikánk előtérbe helyezi a magyarok történetét, az egyetemes történelmet pedig magyar nézőpontból is vizsgáljuk. Szakmai szemlélettel, harag és részrehajlás nélkül mutatjuk be múltunk megosztó pillanatait és személyiségeit is. Stílusunk olvasmányos, közérthető és képekben gazdag, hiszen a történelem nem csak egy szűk szakmai közösség közkincse.

Read More
Country:
Hungary
Language:
Hungarian
Publisher:
Rubicon-Haz Kft
Frequency:
Monthly
SUBSCRIBE
$36.67
12 Issues

in this issue

26 min.
100 éve történt a varsói csata 1920

Ahhoz, hogy megértsük a varsói csata okait és jelentőségét, először röviden fel kell vázolni a lengyel-szovjet háború alakulását és mindenekelőtt meghatározni a harcoló felek céljait. A bolsevik rezsim Vlagyimir Lenin vezetésével a kezdetektől fogva expanziós politikát folytatott. Miként Richard Pipes neves amerikai történész megállapította: „A bolsevikok nem azért vették át a hatalmat, hogy kizárólag Oroszországot változtassák meg, hanem hogy ugródeszkaként használják azt a világméretű forradalomhoz vezető úton.” ELKERÜLHETETLENNÉ VÁLT HÁBORÚ Az Európába vezető út Németország első világháborús vereségével és az 1918. november 11-én aláírt kapitulációjával nyílt meg. A német hadsereget fokozatosan vonták ki az elfoglalt ukrán, fehérorosz és balti területekről. Nyomában a bevonuló bolsevik Vörös Hadsereg Lenin utasítására megkezdte „felszabadító” menetelését nyugatra. A „Visztula” hadművelettel a bolsevikok legfontosabb célkitűzése az volt, hogy utat törjenek maguknak egészen Ausztriáig és Németországig, ahol már forradalmi…

11 min.
magyar hadianyag varsónál

Afüggetlen lengyel állam újjáalakulásától kezdve fegyveresen kényszerült határait megvédeni. Ehhez voltak harcedzett katonái és tisztjei a három korábbi megszálló hatalom hadseregéből, változatos, kezdetben orosz, német és osztrák-magyar gyártású fegyverzete is, de a megörökölt hadiipar híján újonnan létrehozott lőszergyártó üzemek – melyek részére Magyarország szállított gépeket, félkész gyártmányokat (pl. töltényhüvelyt, lövedéket, csappantyút, gőzkazánokat) – nem tudták kielégíteni a hadsereg igényeit. Magyar segítség 1919. márciusig 1918 decemberében Nyáry Albert, a budapesti Magyar-Lengyel Club elnöke és a szervezet titkára, Miklósi Ferdinánd Leó javasolta a lengyelek megsegítését magyar lőszerrel. Felkeresték Károlyi Mihály miniszterelnök-államfőt is, aki egyetértett a kezdeményezéssel. Ennek megszervezése érdekében a volt osztrák-magyar seregben szolgált lengyel tisztekkel vették fel a kapcsolatot. A szállítás december utolsó napjaiban a kassai hadianyagraktárból történt, mennyiségét nem ismerjük. 1919 januárjában Ludwik Monné tüzérezredes vezetésével lengyel kormánybizottság érkezett Budapestre, amely a lengyel…

33 min.
mi történik amerikában?

A Minnesota állambeli Minneapolisban 2020. május 25-én egy fehér rendőr intézkedés közben meggyilkolta a többszörösen büntetett előéletű George Floydot. Három rendőrtársa csak nézte, amint Derek Chauvin 8 percen át térdelt az életéért könyörgő fekete áldozat nyakán. Szerte az országban tüntetések törtek ki, és újra aktiválta magát a Black Lives Matter (BLM, „A Fe kete Életek Számítanak”) mozgalom. A tiltakozások a legtöbb helyen – az Antifa nevű, szélsőbaloldali félkatonai szervezet hathatós közreműködésével – utcai randalírozásba és fosztogatásba fulladtak. Néhány napon belül a tüntetők elkezdték ledönteni és meggyalázni az általuk rasszistának titulált amerikai nagyságok szobrait, és a demokraták is csatlakoztak a BLM által kezdeményezett „Defund the Police!” (DtP, Vegyük el a pénzt a rendőrségtől! – vagyis szüntessük meg a rendőrséget) mozgalomhoz. Seattle belvárosában kitették a barikádokon nyitott bejáratokra az „Ön most elhagyja az…

1 min.
frederick douglass

Christopher S. Parker (University of Washington) a Seattle Timesban (2020. július 2.) felidézte egy felszabadított rabszolga, Frederick Douglass (1818–1895) 1852. július 4-i beszédét. A híres fekete abolicionista – faji kérdésekben Lincoln elnök tanácsadója a polgárháború idején – azt boncolgatta, hogy mit jelent a fekete rabszolgák számára a függetlenség napja, és arra a megállapításra jutott, hogy „ez a nap minden más napnál jobban bemutatja azt a szörnyű igazságtalanságot és kegyetlenséget, melynek ők maguk mindennapi áldozatai”. Parker szerint ha a „rabszol – ga” szót „feketére” cseréljük, ez ma is így van. Június 17-én a Vox kilenc statisztikai táblázattal szemléltette a rendszerszintű rasszizmus működését. Ezek három témakör köré csoportosíthatók: a rendőrséghez fűződő viszony, a Covid-19-járvány hatásai és a vagyoni helyzet (bérek, jövedelem, munkanélküliség, hitelek). Június 4-én a washingtoni (fővárosi) múzeumokat működtető Smithsonian Institution…

1 min.
mi lett volna, ha a konföderáció nyeri az amerikai polgárháborút?

Kevin Wilmott írta és rendezte a 2004-ben bemutatott C. S. A.: The Confederate States of America című filmet. A film alternatív történeti narratívában azt meséli el, hogy mi lett volna, ha a konföderáció nyeri az amerikai polgárháborút. Az alkotás érdekessége, hogy a látszólag külön a film számára forgatott álreklámok közé elhelyeztek számos olyat is, amely valóban létezik: de ez csak a rendezői kommentárból derül ki. Ezek közé tartozik az Axle Grease (tengelyzsír), a Niggerhair Tobacco (fémdobozos dohány), a Coon Chicken Inn (étterem) és a Niggerhead Bank („alternatív” malacpersely). Mind a négy termék durván sértő faji sztereotípiákat idéz meg. A Jim Crow Múzeum ezeket a mindennapi használati tárgyakat mutatja be. Az intézmény honlapján remek dokumentumfilm látható a kortárs rasszista használati tárgyak másodlagos piacáról. (https://www.ferris.edu/jimcrow/ )…

1 min.
a fogalmak felpuhulása

A „fogalmak felpuhulása” (concept creep) kifejezést a Greg Lukianoff és Jonathan Haidt szerzőpáros vezette be a The Atlantic 2015. szeptemberi számában megjelent, Az amerikai elme simogatása (The Coddling of the American Mind) című, nagy vihart kavart cikkében. Röviden összefoglalva arról van szó, hogy egyes kulcsszavak jelentését politikai megfontolásból elkezdik fokozatosan kiterjeszteni egészen addig, amíg a kifejezés elveszti eredeti jelentését. Ez feltűnően hasonlít az orwelli „újbeszél”-re és a totalitárius diktatúrák emlékezet ellen vívott nyelvi háborújára („sajnálatos októberi események” – 1956 után). A strukturális rasszizmus ma már csupán azt jelenti, hogy a látható kisebbségek – egymástól eltérő mértékben – még mindig hátrányos helyzetben élnek. Hasonló módon alakul a Defund the Police jelentése is: Minneapolisban valóban a rendőrség feloszlatásához vezetett, de a döntést meghozó helyi politikusokat ma már magán biztonsági cégek védik saját választóik…