Complete Training Guide Thai Edition

Complete Training Guide Thai Edition

คุณสมบัติที่เหนือกว่า 270 บบฝึกหัดแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดในที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามคำแนะนำและเคล็ดลับเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคู่มือนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องได้รับอย่างรวดเร็วยันร่างกายกล้ามเนื้อ! รวมทั้งเคล็ดลับการฝึกอบรม MagBook นี้มีคำแนะนำทางโภชนาการรายละเอียดเมื่อใดและสิ่งที่กินเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อยืดกิจวัตรคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายเช่นเดียวกับการตอบคำถามการฝึกอบรมร่วมกันตลอด นอกจากนี้สิ่งพิมพ์มีแฟ้มบันทึกช่วยให้คุณแผนภูมิความคืบหน้าของคุณในขณะที่คุณสร้างขึ้นในกิจวัตรประจำวันส่วนบุคคล

$90